Chào mừng đến với Trung tâm chăm sóc khách hàng BNC

Để giải quyết các vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ của BNC, bạn có thể tạo các yêu cầu hỗ trợ tới Trung tâm chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp thắc mắc và giải quyết những vấn đề của quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi!

Tạo hỗ trợ mới


Xin vui lòng cung cấp chi tiết thông tin nhiều hơn để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất. Để cập nhật hỗ trợ trước trước, xin vui lòng đăng nhập.

Kiểm tra tình trạng Yêu cầu


Chúng tôi cung cấp lưu trữ và lịch sử của tất cả các hỗ trợ hiện tại và trước đây của bạn đã yêu cầu với các kết quả trả lời.

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!